poniedziałek, 28 września 2015

Lalitamohandżi - Tematyka duchowych zajęć

Mistrz Lalitamohanji - Tematyka programów warsztatów rozwoju duchowego 


LALITAMOHANDŻI - Spotkania z Mistrzem

Zapraszamy na wartościowe zajęcia z naukami i praktykami rozwoju duchowego prowadzonymi przez jednego z największych współczesnych myślicieli, praktyka medytacji, wielkiego uzdrowiciela i mistrza duchowego: Awadhuta Lalitamohandżi! 1. Ćakra-Bhedana – zaawansowana misteryjna praktyka z czakramami i kanałami energii (nadis), tak jak naucza się o centrach energetycznych w ciele eterycznym na Wschodzie, w Indii, Tybecie i Himalajach. Rozwijanie kwiatów lotosu, ożywianie duszy, jaźni. Poszerzony rozwój wyższej duchowej świadomości.

2. Numerologia, gematria – badanie wibracji liczbowych imion, nazwisk, nazw miejscowości, krajów oraz dat, wpływ wibracji gematrycznych na ludzką osobowość i rozwój duchowy. Metody gematrii, liczbowania, oparte o tradycje hebrajską, grecką, łacińską i starocerkiewną, a także wschodnią, indyjską i tybetańską.

3. Ajurweda, Uzdrawianie, Medycyna Wschodu – leczenie praniczne, bioterapia, ziołolecznictwo, akupresura indyjska, aromaterapia, masaże ajurwedyjskie, leczenie duchowe, praca zarządców ciała (kayarajas) i wiele innych autentycznych metod leczniczych rodem ze starożytnych Indii, Tybetu i Himalajów. 


4. Vajrasattva – diamentowy blask, diamentowa moc duchowa, trening potęgi woli Mistrza Morya (Maurya), budzenie, ożywianie i wzmacnianie siły woli, rozwój potęgi woli i mocy spełniania, cudowne i magiczne moce duszy, głębsze elementy wschodniej ezoteryki.

5. Vairagya – Uwolnienie z owładnięcia ideologią końca świata, wzniesienia i złudnej transformacji roku 2012 – to program psychoterapii transpersonalnej pomagającej wyleczyć się ze strachu przed końcem świata, powszechną zagładą, porwaniem przez UFO, rzekomymi transformacjami i datami końca świata.

6. Kalaripayat – podstawy filozoficzne i duchowe oraz wybrane praktyki północnej szkoły starej indyjskiej sztuki walki, która dała początek chińskiemu daiqi (tai chi), qigong (chi kung) i wu-shu (stylom kung-fu). Bardzo ciekawe uzupełnienie metod ćwiczeń dla praktyków hathajogi oraz qigong (chi kung) i daiqi (tai chi).

7. Guruyoga – warsztaty o wzniosłych mistrzach duchowych, ryszich i siddhach, o przewodnictwie na Ścieżce, tradycyjne wschodnie podstawy duchowego rozwoju, ascencji, oświecenia duszy (jaźni) i wyzwolenia, w tym o licznych błędach i nadużyciach w praktykach tego rodzaju jogi na Zachodzie.

8. Śambhalah – program zwany Szambalą o światach subtelnych i duchowych krainach, mistrzach, aniołach, bóstwach, duchowej władzy i pomocy w ewolucji świadomości, o królach Agartha oraz ścieżce wtajemniczenia jaką podążają ludzkie dusze ku boskości. Program dla liderów duchowych, nauczycieli jogi i medytacji.

KONTAKT - zgłoszenia indywidualne do systemu informacji o treningach, warsztatach i dłuższych programach zajęć, w tym obozach, wczasach; także zamawianie wykładów i ćwiczeń dla klubów, sekcji jogi, medytacji i innych instytucji. 

OM... OM... OM... OM... OM... OM... OM... OM... OM... OM... OM... 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nie ma w planie końca świata ani zagłady ludzkości

Plan Boga nie przewiduje końca świata ani powszechnej zagłady...  Angażowanie się w ruchy straszące końcem świata , powszechną rychłą z...