poniedziałek, 24 lipca 2017

Sądownictwo - reforma korpokracji sądowej

Sądownictwo w Polsce to antydemokratyczna korpokracja... 


Demokracja to władza ludu czyli władza narodu, a SĄDY w Polsce to korporacja prawnicza, nad którą LUD (NARÓD) nie ma aktualnie władzy, nawet poprzez swoich wybranych delegatów (czyli poprzez Sejm, Senat etc). Sędziowie nie są zobligowani dowodami ani uczciwością, wyroki mogą sędziowie wydawać wedle własnego widzimisię, wedle uznania, niekoniecznie temu kto jest winny. Areszty tymczasowe rodem ze średniowiecza przedłużane są w nieskończoność i służą najbardziej wymuszaniu zeznań, często fałszywych, a nie postawieniu zarzutów osobie stawianej w stan oskarżenia i gotowej do skazania. Każdy areszt tymczasowy dla tzw. śledztwa w Polsce to zwykle nielegalne i przestępcze więzienie obywateli, co LUD (NARÓD) nazwał 'aresztem wydobywczym' (rekordziści siedzą w aresztach bez wyroków po kilkanaście lat). Wiele jest takich okrutnych i barbarzyńskich zbrodni sądownictwa w Polsce (są to zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu). 

Sąd Najwyższy - konieczność zreformowania sądownictwa

Aktualnie, w okresie od 1989 do 2017 roku, sądy w Polsce nie były i nie są instytucją demokratyczną tylko korporacją (korpokracją) osób nietykalnych z immunitetami, których zabrania się nawet krytykować, bo za krytykowanie przekrętów i zbrodni oraz pijaństwa sądu można dwa lata więzienia dostać. Demokracja to sobie sędziów sądów wybiera w wyborach powszechnych! Sądownictwo w Polsce jako niedemokratyczne nie powinno mieć aktualnie mandatu do działania. Inna demokratyczna możliwość, to wybór sędziów poprzez parlament czyli poprzez delegatów ludu, oczywiście wybór na rozsądne kadencje, a nie na dożywocie, co rozzuchwala i rozbestwia... 

Tak czy owak coś z tym obecnym burdelem i sobiepaństwem sądowniczym trzeba zrobić. Nie może być tak, że najgorsze pijaczki i kurwy wśród studenckiej braci stają się kastą obywateli nietykalnych stojących ponad prawem. Osoby zepsute moralnie kurestwem, a także mające skłonność do alkoholu i innych narkotyków trzeba usuwać już ze studiów prawniczych. Okresowe demokratyczne wybory na stanowiska sędziego skutecznie mogą usuwać zepsutych moralnie i skorumpowanych sędziów z lokalnych sądów, jeśli wcześniej nie zrobi tego sam wymiar sprawiedliwości. 


Kilkanaście najpilniejszych do zreformowania kwestii: 


1. Rozprawy w sądach "dzień po dniu" a nie co kilka miesięcy... 
2. Zakaz stosowania aresztu dłużej niż 3 miesiące (w Polsce ludzie siedzą bezpodstawnie w aresztach bez wyroków nawet 12 lat). Zakaz trzymania w areszcie dla tzw. "śledztwa". Aresztowanie tylko w przypadku zebrania przez śledczych dowodów wystarczających do postawienia zarzutów i wydania wyroku! 
3. Zobligowanie sędziego przekonywującymi dowodami, a nie 'widzimisię' i fantasmagoriami... 
4. Nadzór organizacji społecznych nad wyrokami i zwolnieniami warunkowymi... 
5. Powszechne demokratyczne wybory na stanowiska sędziów i prezesów sądów... 
6. Powszechne stosowanie badań genetycznych ustalających ojcostwo przed orzeczeniem alimentów... 
7. Opieka równoważna i współodpowiedzialność za dziecko, po równo dla matki i dla ojca... 
8. Powszechne stosowanie przesłuchania oskarżonych, oskarżycieli i świadków na nowoczesnych wykrywaczach kłamstw (eliminują ponad 80 % fałszywych zeznań)... 
9. Zakaz skazywania na więzienie na podstawie słowa przeciw słowu bez dostarczenia dowodów (40 % skazanych jest niewinnych, a siedzi na podstawie fałszywych zeznań)... 
10. Świadek koronny ma dostarczyć przekonywujących dowodów winy, a nie własnych zeznań, tak jak to jest we Włoszech i w innych krajach... 
11. Ustalanie winy przez ławę przysięgłych... 
12. Zakaz karania za krytykowanie sądu, w tym zakaz karania za krytykowanie sądu w czasie trwania rozprawy. 
13. Karna odpowiedzialność sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe, w tym za więzienie osób niewinnych oraz takich co do których nie ma wystarczających dowodów winy. 
14. Finansowa odpowiedzialność sędziów, prokuratorów i komorników za poczynione ludziom szkody, płatna natychmiast. 
15. Likwidacja hitlerowskiej 'ustawy o bestiach' (zakaz więzienia po wyroku w trybie administracyjnych ustaw nazistowskich) i surowe ukaranie wszystkich posłów za wprowadzenie takiego potworka ustawowego (PO, PiS, SLD). 
16. Kary więzienia i zakaz działalności dla odpowiedzialnych za powstanie obozu koncentracyjnego w Kiejkutach. 
17. Zakaz absurdalnego dziedziczenia długów. 
18. Zakaz orzekania tzw. chwilowej niepoczytalności, która de facto nie istnieje, a wprowadzenie orzekania "niezdolności do udziału w procesie sądowym" o ostrzejszych kryteriach (absolutnie wyjątkowe sytuacje). 
19. Zakaz administracyjnego więzienia ludzi w psychuszkach (na oddziałach tzw. psychiatrii sądowej), co dotyczy ponad 10 tysięcy osób rocznie. Zobowiązanie do leczenia psychiatrycznego w czasie odbywania wyroku karnego, w zamian za dotychczas stosowaną bezterminową internację w psychuszkach bez wyroku karnego. 
21. Prawo zatrudniania prawników asystentów oraz sekretarzy pracujących pod nadzorem przez zawodowych sędziów wybranych na kadencje w sądach. 
22. Bierne prawo wyborcze, prawo do startowania w wyborach do sądu i bycia wybieranymi na kadencje w sądach dla wszystkich osób z wykształceniem prawniczym i/lub filozoficznym. 

O reformowaniu sądownictwa można by długo i dużo pisać, bo to jedna z najgorzej działających instytucji w Polsce. Nawet Hammurabi w słynnym okrutnym Kodeksie Hammurabiego miał zasadę: "Lepiej wypuścić stu złoczyńców niźli skazać jednego niewinnego". 

Tymczasem w Polsce wszyscy wiedzą, że do sądu idzie się po wyrok, a nie po sprawiedliwość. 

Naczelną zasadą sądownictwa musi stać się SPRAWIEDLIWOŚĆ i to trzeba wprowadzić. 

(C) by Mohan Ryszard Matuszewski 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nie ma w planie końca świata ani zagłady ludzkości

Plan Boga nie przewiduje końca świata ani powszechnej zagłady...  Angażowanie się w ruchy straszące końcem świata , powszechną rychłą z...